Spoločnosť GEOMosT s.r.o. je špecializovaná firma, zaoberajúca sa geodetickými prácami v investičnej výstavbe.
Najväčší dôraz kladie näjma na prípravu podkladov pre následné práce na stavbách. Svojou činnosťou sa výrazným
spôsobom podieľa na realizácii mnohých významných stavieb na území celého Slovenska.

Profesionálnu úroveň vykonávaných prác a bezpečnosť stavieb zaručuje poskytovaním komplexného
geodetického servisu, ktorý pozostáva najmä z nasledovných činností:

  • tvorba podkladov pre vypracovanie projektovej dokumentácie
  • spracovanie vytyčovacích výkresov
  • realizácia - vytýčenie objektov
  • porealizačné zameranie a spracovanie dokumentácie ku kolaudácii
  • kontrolné merania pri realizácii, po ukončení, ako aj po uvedení objektu do prevádzky
  • pasportizácia objektov
  • spracovanie geometrických plánov

PRIORITOU FIRMY JE KVALITA A SPOĽAHLIVOSŤ.


FIRMA PRIJÍME TECHNIKA NA GEODETICKÉ PRÁCE
  • podmienka: stredoškolské alebo vysokoškolské geodetické vzdelanie
  • kontakt: pobjecky@geomost.sk, tel: 0903 449 728

GEOMosT s.r.o.
Záhradnícka 7
811 07 Bratislava