Team firmy tvoria mladí a technicky veľmi zdatní ľudia. Spoločnosť má stálych zamestnancov a spolupracuje s ďaľšími odborníkmi z odboru geodézie, kartografie a katastra. S firmou spolupracujú študenti odboru geodézia a kartografia ako brigádnici.

Cieľom firmy je budovať profesionálny team pracovníkov, a to:

  • dôrazom na ďaľší odborný rast
  • účasťou na odborných seminároch
  • štúdiom odbornej literatúry
  • konzultáciami s inými odborníkmi
  • spoluprácou so zahraničnými kolegami