Meračské prístroje:
  • Totálne stanice: Leica TCM 1800, TCRA 1202
  • Digitálny nivelačný prístroj: Leica DNA03 s príslušenstvom
  • Nivelačný prístroj ZEISS Ni 007 (kompenzátorový) s príslušenstvom
  • Nivelačný prístroj Leica NA 720
  • GPS systém: Leica 1200
  • GNSS systém: Leica Viva GS15
Spracovanie dát a tlač:
  • Hardware: 4 PC, 2 notebooky ASUS, ACER
  • Software: Microstation V8, Memoplot, Geocode, MGEO
  • Zariadenia na veľkoplošnú tlač
GPS